Wensen 2021

Beste Aikidobeoefenaar en familie,
Nu 2020 ten einde loopt, kunnen we niet anders dan nadenken over wat een moeilijk jaar dit is geweest.
De pandemie heeft een negatieve invloed gehad op iedereen over de hele wereld, zowel voor aikido, als voor onze aikido vrienden en in onze dojo’s. We zijn niet in staat geweest om onze reguliere activiteiten in onze mooie Krijgskunst ,die we allemaal liefhebben en koesteren, op regelmatige basis te hervatten.
Onze dojo heeft met veel uitdagingen te maken gehad.
Positief denken en doorzettingsvermogen zijn ook belangrijke elementen in de aikidobeleving om te blijven volharden tot op het ogenblik dat we ons allemaal kunnen herenigen op de tatami.
Met hartelijke groeten, veel waardering en hoopvolle wensen voor 2021.

Je aikidoleraar,

Antoine Vermeulen